Trải nghiệm ngay phiên bản C4K60 hoàn toàn mới tại: https://beta.c4k60.com
bbbbbbbb

Tra cứu bài tập giáo viên giao

Quay lại

[Gỡ điểm]CSDL Quản lí sinh viên - Bùi Thu Hường
Tải về bài tập | QLSV_Tin12Nga.docx (45 KB)

Danh sách học sinh nộp bài:
Tên học sinh Giờ nộp Tải về
Dương Tùng Anh 05-16-2021 17:45:34 784 KB
Nguyễn Thuý Hiền 05-16-2021 18:30:32 984 KB
Phạm Thị Thiên Hương 05-16-2021 18:30:32 560 KB
Đỗ Hồng Quân 05-16-2021 18:30:32 984 KB
Ngô Phương Anh 05-16-2021 18:30:32 2.25 MB
Hà Gia Văn 05-16-2021 18:30:32 984 KB
Nguyễn Đức Mạnh 05-16-2021 19:12:53 984 KB
Trần Thị Diệu Huyền 05-16-2021 19:12:53 2.25 MB
Trần Khánh Vân 05-16-2021 19:12:53 984 KB
Dương Huyền Anh 05-16-2021 19:12:53 2.25 MB
Dương Phương Thảo 05-16-2021 19:43:23 588 KB
Lê Kim Liên 05-16-2021 19:43:23 868 KB
Phạm Bảo Sơn Hoa 05-16-2021 19:43:23 588 KB
Nguyễn Khánh Linh 05-16-2021 19:43:23 784 KB
Đan Thị Phương Thảo 05-16-2021 19:43:23 784 KB
Nguyễn Minh Thư 05-16-2021 21:16:19 576 KB
Bùi Thu Hiền 05-16-2021 21:16:19 584 KB
Phạm Thu Hiền 05-16-2021 21:16:19 560 KB
Nguyễn Đặng Hải 05-16-2021 21:16:19 784 KB
Nguyễn Anh Bảo Hân 05-16-2021 21:16:19 2.25 MB
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05-16-2021 21:21:23 1.38 MB
Vũ Minh Quang 05-16-2021 21:37:30 1.38 MB
Vũ Huyền Trang 05-16-2021 22:49:09 608 KB
Đinh Thuỳ Linh 05-16-2021 22:52:46 608 KB
Bùi Ngọc Lĩnh 05-16-2021 23:33:34 784 KB
Đỗ Thảo Nguyên 05-17-2021 00:07:32 984 KB
Hồ Trung Hiếu 05-17-2021 00:07:32 588 KB
Dư Thanh Hoài 05-17-2021 00:07:32 984 KB
Nguyễn Quang Huy 05-17-2021 00:07:32 984 KB
Nguyễn Đạt Thái Dương 05-17-2021 00:07:32 984 KB
Đào Thu Phương 05-17-2021 07:12:24 612 KB
Tổng cộng: 31/34 học sinh đã nộp bài