bbbbbbbb

Tra cứu điểm tổng kết - Lớp 10 Chuyên Nga


STT Họ và tên Điểm tổng kết
1 Dương Huyền Anh
2 Dương Tùng Anh
3 Ngô Phương Anh
4 Nguyễn Đạt Thái Dương
5 Nguyễn Anh Bảo Hân
6 Nguyễn Đặng Hải
7 Bùi Thu Hiền
8 Nguyễn Thuý Hiền
9 Phạm Thu Hiền
10 Hồ Trung Hiếu
11 Trần Thị Diệu Huyền
12 Phạm Bảo Sơn Hoa
13 Dư Thanh Hoài
14 Phạm Thị Thiên Hương
15 Lã Kim Huệ
16 Nguyễn Quang Huy
17 Nguyễn Minh Khôi
18 Lê Hoàng Tùng Lâm
19 Bùi Ngọc Lĩnh
20 Lê Kim Liên
21 Đinh Thuỳ Linh
22 Nguyễn Khánh Linh
23 Nguyễn Đức Mạnh
24 Đỗ Thảo Nguyên
25 Đào Thu Phương
26 Vũ Minh Quang
27 Đỗ Hồng Quân
28 Đan Thị Phương Thảo
29 Dương Phương Thảo
30 Nguyễn Minh Thư
31 Vũ Huyền Trang
32 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
33 Trần Khánh Vân
34 Hà Gia Văn