Trải nghiệm ngay phiên bản C4K60 hoàn toàn mới tại: https://beta.c4k60.com
Di hop lop di da nhe ban nhe roi lam gi thi lam. Tgian: Tet thay 2023 hong hot tai instagram
bbbbbbbb

Thông báo lớp

Nhắc đi họp lớp chiều mùng 3/9

2022-09-03 10:46:19

Hmm hello anh em :))) để test thử khả năng truyền tải thông báo lớp qua app của tui thì nay tui nhắc luôn mn chiều hôm nay (03/09/2022) lúc 3h anh em tập trung tại cổng trường để đi cafe tại Monolic nkaaaa ?