bbbbbbbb

Thông báo lớp

Đòi tiền trà chanh 23k

2020-09-19 03:05:31

mọi người ơii hôm đi chơi t có trích 1 số tiền trong lĩnh vực uống trà chanh và đi xe lúc mng đưa t tiền đông quá t ko kiểm soát hết hqua t kiểm lại tiền thì bị âm không biết ngoài TA thì còn ai quên chưa đưa t tiền ko thì bảo lại t nhé :((