Trải nghiệm ngay phiên bản C4K60 hoàn toàn mới tại: https://beta.c4k60.com
bbbbbbbb

Thông báo lớp

Hội con gái lớp mình giờ bất ổn quá...

2022-11-18 04:49:19

Đấy là mình đặt tiêu đề câu view vậy thôi chứ mọi người cũng biết mình đang nhắc đến ai rồi nhỉ?

Gì chứ các bạn nữ lớp mình cute xinh xắn học giỏi đa tài nhiều sắc vl

Chỉ mong các bạn học cũ lớp sê bốn, có đọc được dòng này từ chủ server mảng truyền thông của lớp thì hãy cố gắng đi họp lớp vào tết năm sau sau khi thi cử xong hết nha :v

Và cuối cùng, ai đi được sinh nhật mình năm nay 21/11 thì đi, mình cũng k ép đâu :)))

Trân trọng,

Dương Tùng AdiuhASdiuqhuq3hr9hasoidhf9uhasl;knv98