Trải nghiệm ngay phiên bản C4K60 hoàn toàn mới tại: https://beta.c4k60.com
bbbbbbbb

Thông báo lớp

Concept kỷ yếu

2021-01-23 20:54:30

Lúc đầu định thuê bên Aloha, nhưng htrc t phân tích thì 480k/ người nhưng mất thêm chi phí phát sinh khá nhiều ( tiền xe, thuê trang phục ) và mng feedback k tốt về bên đó nên rcm mng sang Yolo hôm khai giảng đã về trường mình chụp ấy, 495k/ người đã bao gồm mọi phí, hình bên dưới cũng là bên Yolo luôn nhá