bbbbbbbb

Thông báo lớp

Concept kỷ yếu

2021-01-23 20:54:30

Hello cả nhà iu đăng trong box chat bị trôi nên đăng trên đây

Đây là 3 concept theo t là đẹp mng thích concept nào thì cho ý kiến nhá

Lúc đầu định thuê bên Aloha, nhưng htrc t phân tích thì 480k/ người nhưng mất thêm chi phí phát sinh khá nhiều ( tiền xe, thuê trang phục ) và mng feedback k tốt về bên đó nên rcm mng sang Yolo hôm khai giảng đã về trường mình chụp ấy, 495k/ người đã bao gồm mọi phí, hình bên dưới cũng là bên Yolo luôn nhá